Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Instytut Edukacji Społecznej zaprasza do udziału w Forum Młodych Liderów

Instytut Edukacji Społecznej startuje z kolejną edycją Forum Młodych Liderów. Zadaniem Forum Młodych Liderów jest wspierać w rozwoju młodych wrocławian i stwarzać im przestrzeń do aktywności społecznej we Wrocławiu.

Więcej →

Zapraszamy do udziału w Dolnośląskiej Szkole Trenerów Młodzieżowych. Udział bezpłatny.

Instytut Edukacji Społecznej rozpoczyna rekrutację do Dolnośląskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych. Szkoła skierowana jest do osób mieszkających/pracujących lub uczących się na Dolnym Śląsku, które nie ukończyły 30 roku życia, a które chciałby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze pracy z młodzieżą. Więcej →

Młodzieżowa i społeczna aktywizacja młodzieży w wymiarze lokalnym – przykłady praktyk 2 grudnia 2015, godz. 12:30

Polish Governance Institute, Instytut Edukacji Społecznej oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium.
Więcej →

Mamy głos! Forum Młodzieży Dolnego Śląska we Wrocławiu

W sobotę, 3 października w Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowa debata, w której wezmą udział przedstawiciele młodzieży Dolnego Śląska, organizacji pozarządowych oraz decydenci odpowiedzialni za politykę młodzieżową.

Więcej →

Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia

Instytut Edukacji Społecznej oraz Urząd Miasta Wrocławia serdecznie zapraszają młodych mieszkańców miasta do udziału w Konkursie, dzięki któremu można skorzystać ze środków publicznych na realizację autorskich projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym.
Więcej →

Superwizja dla osób pracujących z młodzieżą w organizacjach pozarządowych

Instytut Edukacji Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w superwizji grupowej tych wszystkich, którzy jako trenerzy, animatorzy, coachowie pracują z młodzieżą w organizacjach pozarządowych.

Więcej →

Młodzi liderzy w społecznościach lokalnych – ósma konferencja w Oławie! 13 września 2013

W dniach 26 -27 września, już po raz ósmy w Oławie, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Młodzi liderzy w Społecznościach Lokalnych. Od lat Konferencja kształtuje twórczą przestrzeń spotkań młodych liderów społecznych i osób wspierających ich działania.

Więcej →

Młodzi liderzy w Społecznościach Lokalnych

W dniach 26 -27 września, już po raz ósmy w Oławie, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Młodzi liderzy w Społecznościach Lokalnych”. Patronat nad wydarzeniem objęli Senator Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Franciszek Październik, Burmistrz Miasta Oława. Od lat Konferencja kształtuje twórczą przestrzeń spotkań młodych liderów społecznych i osób wspierających ich działania.

Więcej →