Konsultacje społeczne programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Wrocławia
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Więcej →