Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydział Partycypacji Społecznej zaprasza na konsultacje dotyczące organizacji ruchu na Mostach Osobowickich

Jak urządzić ruch na Mostach Osobowickich?

To jeden z bardziej newralgicznych punktów w ruchu ulicznym naszego miasta, korzystają z niego niemal wszystkie północne osiedla.
W najbliższym czasie wybudowaną w 1897 r. przeprawę czeka remont, a nas wszystkich – konsultacje społeczne, do udziału w których zapraszamy.
Będziemy rozmawiać o tym, jak sprawić, by mosty odpowiadały na współczesne potrzeby komunikacyjne: jeżdżą nimi autobusy i tramwaje, samochody osobowe i rowerzyści, chodzą po nich spacerowicze.
Ponieważ to zabytek, będziemy też zastanawiać się, jak zachować jego zabytkowy charakter.

Kiedy konsultujemy?
7 kwietnia – 5 maja 2021 r.
Więcej →

Konsultacje społeczne zagospodarowania placu zabaw na Przedmieściu Świdnickim

Odmieńmy plac zabaw przy Pszennej. Podpowiedz, co powinno się tam pojawić, by ta przestrzeń dobrze służyła wszystkim mieszkańcom okolicy.

Odmieńmy plac zabaw przy Pszennej. Podpowiedz, co powinno się tam pojawić, by ta przestrzeń dobrze służyła wszystkim mieszkańcom okolicy.

Konsultowany teren znajduje się w granicach osiedla Przedmieście Świdnickie u zbiegu ulic Pszennej i Jęczmiennej. Jest to plac zabaw mieszczący się na działce o powierzchni przeszło 1100 m2. Obecnie teren jest ogrodzony, znajdują się na nim przestarzałe urządzenia zabawowe oraz duża liczba ławek.

Więcej →

Parkowanie na Biskupinie i Sępolnie – konsultacje społeczne

Rozpoczynamy konsultacje dotyczące porządkowania parkowania na Sępolnie i Biskupinie. Potrwają one do 1 listopada włącznie.

Więcej →

Konsultacje zagospodarowania Placu Piłsudskiego

Rozpoczynamy konsultacje zagospodarowania Placu Piłsudskiego na Karłowicach (potrwają do 4 października).

Więcej →

Konsultacje programu „Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego i wrocławskich mediacji w 2015r.”

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (dawniej Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego) zaprasza przedstawicieli NGO na spotkanie konsultacyjne w sprawie programu „Wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego i wrocławskich mediacji w 2015 r.”

Więcej →

Konsultacje społeczne RPO WD 2014 – 2020

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego uprzejmie zapraszamy na spotkania w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, które odbywać się będą w dniach 15-29 listopada 2013 r. w miastach powiatowych Dolnego Śląska.

Więcej →

Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 i 2a oraz art.
14 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), rozpoczął w dniu 23
października 2013 r. konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej
Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020.
Więcej →

Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław

Zapraszamy organizacje pozarządowe, które mają swoją siedzibę we Wrocławiu, do udziału w projekcie „Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław”.

Więcej →