Stowarzyszenie Młodych Twórców „KONTRAST” szuka wolontariuszy

Stowarzyszenie Młodych Twórców „KONTRAST” szuka wolontariuszy, którzy pomogą w promocji działań organizacji. Stowarzyszenie od 6 lat wydaje internetowy miesięcznik
„Kontrast”, tworzony przez osoby z całej Polski, organizuje również ogólnopolski konkurs „Sfotografuj wiersz – Zwierszuj fotografię” oraz konferencje naukowe.
Więcej →