Grupa Dialogu Społecznego ds. Kultury: Kultura we Wrocławiu a Seniorzy

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na rzecz rozwoju kultury i aktywizacji społecznej osób starszych.
Więcej →