Migranci z Europy Wschodniej w Polsce – międzynarodowe spotkanie dyskusyjne