Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Młodzi liderzy w społecznościach lokalnych – ósma konferencja w Oławie! 13 września 2013

W dniach 26 -27 września, już po raz ósmy w Oławie, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Młodzi liderzy w Społecznościach Lokalnych. Od lat Konferencja kształtuje twórczą przestrzeń spotkań młodych liderów społecznych i osób wspierających ich działania.

Więcej →

Młodzi liderzy w Społecznościach Lokalnych

W dniach 26 -27 września, już po raz ósmy w Oławie, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Młodzi liderzy w Społecznościach Lokalnych”. Patronat nad wydarzeniem objęli Senator Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Franciszek Październik, Burmistrz Miasta Oława. Od lat Konferencja kształtuje twórczą przestrzeń spotkań młodych liderów społecznych i osób wspierających ich działania.

Więcej →