Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłaszamy nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Zaproszenie kierujemy do osób wskazanych przez:
– organizacje pozarządowe
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Więcej →

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowych

Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłasza nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2016/2017.

Więcej →

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia na rok  2014.

Więcej →