JUŻ JUTRO! Spotkanie informacyjne – Organizacje pozarządowe – aspekty prawne

Program spotkania:

1.    Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza.
2.    Odpowiedzialność członków zarządu organizacji pozarządowej za zobowiązania.

  • Ogólne pojęcie odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez osoby prawne.
  • Odpowiedzialność członków zarządu fundacji i stowarzyszeń.
  • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
  • Odpowiedzialność organizacji pozarządowej jako pracodawcy, w szczególności za zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Odpowiedzialność wynikająca z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
  • Odpowiedzialność organizacji pożytku publicznego.

3.    Zbiórki publiczne

Więcej →