Szkolenie z zasad tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych

Dnia 20 maja 2016 r. oraz 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2015, poz. 1393).

Więcej →