Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zmiany w ochronie danych osobowych

ABI to skrót od „administratora bezpieczeństwa informacji”. Od stycznia 2015 r. organizacje przetwarzające dane osobowe mogą zdecydować o tym, czy zgłaszać rejestrację zbiorów danych do GIODO, czy powołać ABI, który będzie „wewnętrznym inspektorem ochrony danych”. Co w praktyce oznacza to dla organizacji pozarządowych? Więcej →

Fundacja Przyrodnicza „pro Natura” oraz Grupa ENERGA zapraszają do udziału w konkursie grantowym „Fundusz dla Przyrody”

Fundusz dla Przyrody ma za zadanie wspierać działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków. W 2015 roku preferowane będą projekty, promujące wszelkiego rodzaju urządzenia i rozwiązania pomagające w sposób szczególny gatunkom zagrożonym i rzadkim w pobliżu zabudowań ludzkich.

 

więcej