Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ostanie wolne miejsca na szkolenia prowadzone przez Fundację Polska Bez Barier!

Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenia prowadzone przez Fundację Polska Bez Barier! 

W dniach 9.09 -11.09 odbędzie się cykl szkoleń dotyczących dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnością oraz wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia dokumentu pn. „Wrocławskie standardy dostępności przestrzeni miejskich”.

Szkolenia obejmują zarówno zakres wiedzy teoretycznej (uwrażliwienie uczestników na tematykę niepełnosprawności i zagadnienia z nią związane), jak również szereg praktycznych spotkań z zakresu rozpoznawania barier, jakie napotykają mieszkańcy Wrocławia w przestrzeni miejskiej (w szczególności osoby o ograniczonej mobilności i percepcji, w tym osoby z niepełnosprawnościami).

Więcej →

Nabór do nowego projektu: Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych Zlecana ze Środków PFRON – Asystent Zdrowienia”

Polski Instytut Otwartego Dialogu zaprasza osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, które przeżyły kryzys psychiczny i mieszkają we Wrocławiu na bezpłatne Warsztaty terapeutyczno – edukacyjne Asystent Zdrowienia.

Więcej →