Seminarium o pracy z młodzieżą w społeczności lokalnej

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ MŁODZIEŻY W WYMIARZE LOKALNYM – bezpłatne seminarium

Instytut Edukacji Społecznej serdecznie zaprasza wszystkie osoby pracujące z młodzieżą w społecznościach lokalnych do udziału w otwartym seminarium.
Udział w spotkaniu to okazja do poznania nowych metod i narzędzi pracy z młodzieżą oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Więcej →