Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Podstawy tworzenia i zarządzania projektami z obszaru pożytku publicznego w metodologii PCM

Termin: 15 – 16.11.2016 r. godz. 16.00 – 20.00

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych mieszkających na terenie Wrocławia.

Koszty szkolenia:
75 zł. Płatne przelewem przed terminem szkolenia.

Więcej →

Zmiany w regulaminie Centrum Sektor 3

Uprzejmie przypominamy, że od 1 czerwca 2016r. w wyniku zakończonych sukcesem negocjacji z Urzędem Miejskim Wrocławia w zakresie zasad realizacji zadnia publicznego Gminy Wrocław pn.: „Prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 w latach 2016-2018” wprowadziliśmy do regulaminów BINGO, a przede wszystkim OWO szereg istotnych i pozytywnych dla organizacji korzystających z naszych usług zmian.

Więcej →

Szkolenie: Twoja silna marka krok po kroku – od koncepcji do sukcesu

Termin: 27.10.2016 r. godz. 15.00-20.00

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych mieszkających na terenie Wrocławia.

Więcej →

Zmiany dla organizacji korzystających ze wsparcia Centrum w ramach Ośrodka Wspierania Organizacji (OWO)!

W wyniku negocjacji z Urzędem Miejskim Wrocławia sporządziliśmy wniosek o aneks do umowy na realizację zadania publicznego Gminy Wrocław pn. „Prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 – BINGO + OWO” i z dniem 01.06.2016 wprowadzamy oczekiwane przez organizacje zmiany do oferty – dla organizacji/grup nieformalnych starszych niż 3 lata NIEODPŁATNIE będą udostępniane sale oraz NIEODPŁATNIE będą udzielane konsultacje specjalistyczne (ale do konsultanta kierować będą wyłącznie doradcy po spotkaniu doradczym). Zmiany dotyczą tylko organizacji korzystających ze wsparcia w ramach OWO i nie będą wymagały ze strony tych organizacji podpisywania nowych porozumień. Prosimy jedynie o zapoznanie się po 06.06.2016 r. z nową wersją regulaminu dla OWO.