Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dołącz do projektu „Zatrudnienie wspomagane 4.0”

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Masz trudności w znalezieniu pracy? Potrzebujesz kogoś, kto zmotywuje Cię do działania? Zgłoś się do Fundacji Eudajmonia!

Więcej →

6 edycja projektu „Wspólna Inicjatywa Architektoniczna”

Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w skorzystaniu ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
Więcej →

Fundacja Aktywizacja zaprasza do udziału w projekcie „Profesjonalni Niepełnosprawni”

W ramach projektu Beneficjenci uzyskają dostęp do kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia, umożliwiającego wejście na rynek pracy oraz przygotowującego do podjęcia zatrudnienia.
Więcej →