Akcja charytatywna RODZINA – RODZINIE

Idea akcji charytatywnej polega na przesłaniu paczki konkretnej rodzinie białoruskiej. Ważnym elementem akcji jest wymiana listów: polski darczyńca dołącza kartkę z życzeniami, na którą dostanie odpowiedź od obdarowanej rodziny.
Zależy nam na kontaktach międzyludzkich, budowaniu więzi między rodzinami polskimi i białoruskimi.
Chcemy by akcja oprócz celu pomocowego była także pretekstem do ciekawych spotkań i wymiany doświadczeń.
Więcej →