Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wyniki wyborów przedstawicieli NGO do WRDPP 2015 – 2017

Informacja o wynikach wyborów – głosowania na kandydatów wrocławskich organizacji pozarządowych do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, kadencja 2015 – 2017.

Więcej

Konferencja – Rola Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu polityk publicznych na Dolnym Śląsku

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieży, przedstawicieli  ciał konsultacyjno-doradczych oraz osoby zainteresowane powołaniem takich podmiotów, członków organizacji pozarządowych jak również przedstawicieli samorządów do udziału w konferencji podsumowująco-upowszechniającej pn. „Rola Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu polityk publicznych na Dolnym Śląsku”.

Więcej →

Weź udział w szkoleniu pn. „Rola Rad w kształtowaniu polityk publicznych na Dolnym Śląsku”

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne szkolenie.

Więcej →

Projekt „Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku”

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkie osoby działające w radach lub zespołach konsultacyjno-doradczych (np. w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Seniorów, Młodzieżowej Radzie Gminy, Zespole ds. Ekonomii Społecznej itp.) i osoby zainteresowane powołaniem takich rad w gminach, powiatach czy w województwie do udziału w projekcie pn. „Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku”.

Więcej →

Wybory do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zwracamy się z prośbą o wsparcie wniosku Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie uszczegółowienia procedury powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Więcej →