Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Raport Centrum Sektor 3 – rok 2014 / Jaka jest kondycja wrocławskiego sektora pozarządowego? Jak organizacje oceniają wsparcie oferowane przez Centrum Sektor 3?

Czy wiesz,  że problemy, z jakimi w codziennej działalności borykają się organizacje, to najczęściej brak funduszy na działalność, przeszkody w rozwoju wrocławskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń), a potrzeby, jakie deklarują organizacje, to najczęściej środki finansowe na działalność organizacji, wykwalifikowana kadra oraz potrzeby lokalowe?

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania przeprowadzonego wśród organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych korzystających z usług Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  Sektor 3 w 2014 r.

Więcej →