BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA

Miasto Wrocław przystępuje do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla wybranych obszarów. Planowane jest objęcie procesem rewitalizacji obszaru Przedmieścia Oławskiego, Przedmieścia Odrzańskiego oraz terenów bezpośrednio przyległych.
Więcej →