Konsultacje społeczne w ramach „Wrocław rozmawia”

Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. wraz z Miastem Wrocław zapraszają mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018. Konsultacje mają na celu wymianę wiedzy o obszarze w dialogu z mieszkańcami, poznanie zgłaszanych potrzeb i zachęcenie do włączania się w inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców Przedmieścia Oławskiego i Nadodrza.
Więcej →