Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Seminarium „Ekonomia Społeczna W Urzeczywistnianiu Europejskiego Filara Praw Socjalnych I Współtworzeniu Przyszłości Europy”.

W najbliższy piątek, 17 września 2021 roku odbędzie się: Seminarium „Ekonomia społeczna w urzeczywistnianiu europejskiego filara praw socjalnych i współtworzeniu przyszłości Europy”.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz ze Wspólnotą Robocza Związków Organizacji Socjalnych zapraszają do Centrum Dialogu Obywatelskiego w Centrum na Przedmieściu (ul. Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu). Seminarium ma charakter otwarty i jest bezpłatne dla wszystkich chętnych. Jeśli nie możecie Państwo dołączyć osobiście w piątek, to zapraszamy na transmisję online wydarzenia od 9.30 na profilu FB Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Więcej →

Zaproszenie na Europejski Semestr

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Usług dla Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Kolomotywa zapraszają do udziału w seminarium oraz warsztatach eksperckich
„European Semester – poznaj narzędzie do rozwoju sektora społecznego w Polsce”.

Więcej →

Młodzieżowa i społeczna aktywizacja młodzieży w wymiarze lokalnym – przykłady praktyk 2 grudnia 2015, godz. 12:30

Polish Governance Institute, Instytut Edukacji Społecznej oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium.
Więcej →

I Seminarium WrObywatel poświęcone działaniom mieszkańców Wrocławia

I Seminarium WrObywatel poświęcone działaniom mieszkańców Wrocławia, którym zależy na ich mieście. Podczas spotkania będziemy rozmawiać o partycypacji wrocławian, możliwościach udziału mieszkańców w działaniach na rzecz osiedla czy miasta, lokalnych inicjatywach, dialogu na różnych płaszczyznach, przebiegu obecnych konsultacji społecznych oraz przyszłości Wrocławia. To także okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi inicjatywami oddolnymi, a przede wszystkim budowy lokalnego porozumienia na rzecz wspólnych działań.

Więcej →