Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Smaki współpracy

W sferze wrocławskiego dialogu międzysektorowego końcówka roku 2016 upłynęła pod hasłem „Smaki współpracy”. Wśród tematów poruszanych pomiędzy organizacjami pozarządowymi szczególną uwagę poświęcano kwesti jednoczenia sił dla wspólnych celów.

Więcej →

Smaki Wspópracy NGO-UM – Agenda

Tylko 1% wrocławskich organizacji pozarządowych decyduje o modelu współpracy z Gminą Wrocław. To zdecydowanie za mało! Urząd chce z nami rozmawiać o pomysłach na lepszą współpracę i integrację wrocławskich NGO. My mamy pomysł, jak współpracować lepiej. A Ty? Jesteśmy ciekawi, co myślisz i chcemy usłyszeć Twój głos! Jesteś pozarządowy, to przyjdź na debatę!

Więcej →