Warsztaty Szkoleniowe Stowarzyszenia SONORUS

Warsztaty szkoleniowe dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę praktyczną na temat pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami i wadami słuchu
(logopedzi, pedagodzy, psycholodzy oraz wychowawcy i nauczyciele).

Więcej →