Uwarunkowania trwania i rozwoju organizacji pozarządowych na terenie Dolnego Śląska – analiza organizacji pozarządowych

W świecie nauk o zarządzaniu szczególnym zainteresowaniem badawczym cieszą się organizacje komercyjne. Organizacje pozarządowe stoją na drugim planie, chociaż ich potrzeby w zakresie strategii rozwoju są równie ważne. Taki ogólny wniosek zainicjował analizę czynników, które determinują trwanie i rozwój organizacji pozarządowych na terenie Dolnego Śląska.

Więcej →