Prezentacja Raportu – „Sprawa Romów rumuńskich we Wrocławiu” i udział w dyskusji

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA zaprasza na prezentację raportu i dyskusję  pt.: ”Wykluczenie systemowe a integracja. Sprawa Romów rumuńskich z Wrocławia”.

Więcej →