Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wrocławskie Forum Kultury – Weź udział!

Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie prac nad strategią Wrocław 2030.
Tym razem będziemy rozmawiać o kulturze i polityce kulturalnej – naszym celem jest przygotowanie sugestii dla twórców nowej strategii rozwoju miasta.

Więcej →

Projekt „Dzieci Razem”

21 marca 2015 roku 12 białoruskich dzieci z rodzicami przyjedzie do Wrocławia w ramach projektu „Dzieci Razem”. Goście z Białorusi przez 10 dni zamieszkają u polskich rodzin. Będą zdobywać nowe umiejętności oraz ciekawe doświadczenia poprzez udział w warsztatach. Projekt skierowany jest do białoruskich rodzin doznających represji ze strony władz „ostatniej dyktatury Europy”. Organizatorem projektu jest Fundacja „My Razem”.

Więcej →

Prezentacja Raportu – „Sprawa Romów rumuńskich we Wrocławiu” i udział w dyskusji

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA zaprasza na prezentację raportu i dyskusję  pt.: ”Wykluczenie systemowe a integracja. Sprawa Romów rumuńskich z Wrocławia”.

Więcej →