Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Warsztaty Antydyskryminacyjne – odwołane – zmiana terminu

Zapraszamy na 4-godzinny warsztat antydyskryminacyjny dla osób reprezentujących dolnośląskie organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa.

Więcej →

Dialog, tolerancja, edukacja – prezentacja działań UM

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe, zajmujące się tematyką tolerancji, dialogu i edukacji międzykulturowej oraz przeciwdziałania dyskryminacji na prezentację działań i projektów Urzędu Miejskiego dotyczącą wyżej wymienionych obszarów.
Więcej →