Kocioł kultury

„Kocioł kultury” to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie
„Trampolina”. Priorytetem projektu było uwrażliwienie, poszerzenie horyzontów i pobudzenie do refleksji  odbiorców ( młodzież zamieszkująca Nadodrze), a tym samym zwrócenie uwagi, jak istotne jest wpisanie tematów społecznych w codzienną dyskusję. Projekt to  to innowacyjne działania edukacyjno-animacyjne, wykorzystujące różne formy ekspresji poprzez sztukę łączące je z ważnymi tematami społecznymi.
Więcej →