Konsultacje społeczne – Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia (Plan Transportowy)

Jak ma wyglądać transport publiczny we Wrocławiu? Jak podnieść jego znaczenie, jakość, komfort obsługi pasażera?

Więcej →