Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przyjazne ulice. Nowe konsultacje społeczne

Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu sporządza aktualizację Standardów planowania, projektowania i realizacji ulic miejskich z uwzględnieniem zieleni i rozwiązań proekologicznego gospodarowania wodą opadową. Dokument jest bardzo ważnym elementem polityki zrównoważonego zarządzania i planowania miasta.

Więcej →

Szkolenie: Tworzenie fundacji i stowarzyszeń

Termin: 2.03.2016 r. godz. 16:00-20:00
Uczestnicy
: grupy inicjatywne (do 3 lat działalności) działające na terenie Wrocławia/osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu.
Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 29.02.2016r.)
Więcej →

Konsultacje społeczne w ramach „Wrocław rozmawia”

Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. wraz z Miastem Wrocław zapraszają mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018. Konsultacje mają na celu wymianę wiedzy o obszarze w dialogu z mieszkańcami, poznanie zgłaszanych potrzeb i zachęcenie do włączania się w inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców Przedmieścia Oławskiego i Nadodrza.
Więcej →

Szkolenie: Przegląd środków unijnych dla organizacji pozarządowych

Termin: 9 czerwca 2015 r. (wtorek) godz. 13.30-20.00
Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).
Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 28.05.2015 r.)
Więcej →

Urząd Miejski Wrocławia zaprasza na drugie spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. wrocławskiej polityki mobilności

Zaproszenie, kierujemy do wrocławskich organizacji, zwłaszcza tych, które swoje działania koncentrują na rzecz harmonijnego rozwoju Wrocławia (przestrzennego, infrastrukturalnego) oraz komunikacji miejskiej (jej zróżnicowanie, sprawność, efektywność).
Więcej →