Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jak urządzić podwórko przy Górnickiego? KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne w sprawie podwórka położonego między ulicami: Górnickiego, Benedyktyńską, Sępa-Szarzyńskiego i Sienkiewicza we Wrocławiu

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Kiedy?
24 września–17 października 2021 r.

Czego dotyczą konsultacje?
Projekt przebudowy podwórka pomiędzy ulicami: Górnickiego, Benedyktyńską, Sępa-Szarzyńskiego i Sienkiewicza we Wrocławiu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 12/18 i 16/2, AM-28, obręb plac Grunwaldzki

Więcej →

Półkolonie- wakacje w mieście 2021

Stowarzyszenie Druga Runda we współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu
Miasta Wrocławia mają przyjemność zaprosić dzieci i młodzież urodzone w latach 2004-2015 w wieku od 6 do 17 lat na wakacyjną półkolonię we Wrocławiu. Wypoczynek jest dofinansowany z budżetu Gminy Wrocław w ramach zadania publicznego Lato w mieście 2021. Koszt udziału w półkolonii dla jednego dziecka to 400 zł.

Więcej →

Jak rozwijać komunikację rowerową? Nowe konsultacje

Jakie trasy rowerowe lub ich odcinki powinny powstać oraz które najpierw? W jakich miejscach zorganizować parkingi dla jednośladów? Czy i jak rozwijać usługę Wrocławskiego Roweru Miejskiego? Jak zachęcać do korzystania z dwóch kółek?
Dział ds. Partycypacji rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące przygotowania Planu działań rowerowych do 2030r.
Więcej →

Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku

AKTUALIZACJA 07.04.2021
Szanowni Państwo, zapraszamy SZKOŁY do udziału w projekcie
„Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Więcej informacji o projekcie: www.lekcjaenter.pl.

UWAGA! OBECNIE TRWA REKRUTACJA DO 3 OSTATNICH GRUP SZKOLENIOWYCH !!!
Więcej →

Konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowanie i sposobu przyznawania wrocławskim artystom i artystkom pracowni artystycznych przez Gminę Wrocław przekazywanych w ramach miejskich konkursów.

Ideą konsultacji społecznych jest przeanalizowanie funkcjonowania pracowni, trybu ich przyznawania, jak i wypracowanie propozycji rozwiązań na przyszłość. Podstawą jest również analiza funkcjonowania pracowni artystycznych w innych miastach. Dodatkowym zagadnieniem jest również wymiar promocyjny: informowania o artystach tworzących w pracowniach miejskich i ich pracach. Wątkiem wymagającym rozwinięcia są również pracownie przeznaczone dla artystów innych dziedzin sztuki, szczególnie że większość funkcjonujących obecnie, to pracownie plastyczne.

Więcej →

Zapraszamy na oficjalne otwarcie Centrum na Przedmieściu przy ulicy Prądzyńskiego 39A!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Teatr Układ Formalny, zapraszają wszystkich – z bliższego i dalszego sąsiedztwa oraz mieszkańców i mieszkanki Wrocławia na oficjalne otwarcie wyjątkowego miejsca na Przedmieściu Oławskim.

Więcej →

Konsultacje społeczne zagospodarowania placu zabaw na Przedmieściu Świdnickim

Odmieńmy plac zabaw przy Pszennej. Podpowiedz, co powinno się tam pojawić, by ta przestrzeń dobrze służyła wszystkim mieszkańcom okolicy.

Odmieńmy plac zabaw przy Pszennej. Podpowiedz, co powinno się tam pojawić, by ta przestrzeń dobrze służyła wszystkim mieszkańcom okolicy.

Konsultowany teren znajduje się w granicach osiedla Przedmieście Świdnickie u zbiegu ulic Pszennej i Jęczmiennej. Jest to plac zabaw mieszczący się na działce o powierzchni przeszło 1100 m2. Obecnie teren jest ogrodzony, znajdują się na nim przestarzałe urządzenia zabawowe oraz duża liczba ławek.

Więcej →

Prośba o wypełnienie ankiety do badania „Analiza Funkcjonowania Wrocławskich Osiedli”

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która jest elementem badania „Analiza Funkcjonowania Wrocławskich Osiedli”, realizowanego przez Fundację Dom Pokoju, na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia. Więcej →

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. aktywności sportowej

Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na rzecz rozwoju wszelkich form aktywności sportowej.

Więcej →

Tworzymy newsletter Biura ds. Partycypacji Społecznej (BPS)

Zachęcamy do zapisów przez www  –  http://www.bps.um.wroc.pl/ lub tradycyjnie – formularz dostępny stale w sekretariacie Biura i specjalnych, czasowych kasach, gdzie przyjmujemy oferty związane z konkursami dla NGO. BPS i kasy – ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pokój 120

Konsultacje zagospodarowania Placu Piłsudskiego

Rozpoczynamy konsultacje zagospodarowania Placu Piłsudskiego na Karłowicach (potrwają do 4 października).

Więcej →

Bezpłatne szkolenia UM Wrocławia dla NGO – jesień 2015

Oferta szkoleń skierowana jest w pierwszej kolejności do wrocławskich organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia.

Więcej →

Kiedy i jak głosować? Wybieramy projekty w ramach WBO 2015

28 września – 12 października – to daty w których odbędzie się głosowanie na projekty WBO 2015. Głosowanie rozpocznie się o godz. 08:00, 28 września a zakończy o godz. 23:59, 12 października.

Więcej →

Sale gimnastyczne dla NGO – Informacja Departamentu Edukacji oraz Biura Sportu i Rekreacji Urząd Miejski Wrocławia

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, pragniemy poinformować, iż proces przyznawania godzin w ramach: „Bezpłatnego udostępniania, organizacjom pozarządowym, sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław, w godzinach pozalekcyjnych”, odbędzie się w tym roku na zasadach innych niż dotychczasowe.

Więcej →

Bezpłatne szkolenia dla NGO realizowane przez BWO

Oferta bezpłatnych szkoleń skierowana jest do wrocławskich organizacji pozarządowych lub spoza Wrocławia, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia.

Więcej →

Inauguracyjne spotkanie GDS ds. młodzieży

Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, którym bliskie są sprawy młodzieży – jej rozwoju, aktywizacji, roli w życiu społecznym Wrocławia.

Więcej →

Głosowanie na przedstawicieli komitetu RPO

Dziś ostatnia możliwość zagłosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD).

Więcej →

Urząd Miejski Wrocławia zaprasza na bezpłatne szkolenia dla NGO

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza na spotkania merytoryczne przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych  udziałem w otwartych konkursach ofert  na rok 2015.

Więcej →

Pierwsze spotkanie w ramach PROGRAMU DIALOG I WSPÓŁPRACA

Program powstał z inicjatywy Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Fundacji Dom Pokoju, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa i Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem tej inicjatywy jest kształtowanie demokratycznej przestrzeni współpracy i partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Więcej →

Inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. usług opiekuńczych

Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do lokalnych organizacji, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na rzecz pomocy osobom niesamodzielnym, starszym, niepełnosprawnym.
Więcej →

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza wrocławskie organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.

Więcej →

Grupa Dialogu Społecznego ds. Kultury: Kultura we Wrocławiu a Seniorzy

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na rzecz rozwoju kultury i aktywizacji społecznej osób starszych.
Więcej →

Spotkania Grup Dialogu Społecznego

Pomysł Grup Dialogu Społecznego (GDS) jest propozycją i zaproszeniem do dialogu wystosowanym przez UM Wrocławia/Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi /Rzecznika ds Dialogu Społecznego.
Więcej →