Szkolenie: Prawa i obowiązki organizacji pozarządowych w świetle nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rekrutacja przedłużona!

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych mieszkających na terenie Wrocławia.

Termin: 30.03.2016 r. godz. 16:00-20:00
Zgłoszenia
poprzez przesłanie wypełnionego formularza do dnia 18.03.2016 r.
Szkolenie odpłatne, ilość miejsc ograniczona.
Więcej →