Szkolenie z pisania ofert na konkursy ogłaszane przez Gminę Wrocław w generatorze Witkac.

Szkolenie z pisania ofert na konkursy ogłaszane przez Gminę Wrocław w generatorze Witkac. W związku z wprowadzeniem przez Gminę Wrocław zasady WYŁĄCZNEJ możliwości składania ofert na konkursy w generatorze Witkac, zapraszamy zainteresowane organizacje do skorzystania z warsztatów pisania oferty w tym systemie. Więcej →