Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

15 maja rozpoczną się wybory przedstawicieli NGO do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  W tym dniu zostanie zamieszczone ogłoszenie Prezydenta Wrocławia, terminarz, niezbędne dokumenty.  Głosowanie odbędzie się w pierwszej połowie czerwca i potrwa 10 dni. Prezentacja kandydatów – ich pomysłów na pracę w Radzie Pożytku będzie miała miejsce zarówno na stronach www.wroclaw.pl i BIP UM Wrocławia jak i na specjalnym I Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych (9 czerwca). Podczas spotkania będzie również możliwość głosowania w wyodrębnionym punkcie wyborczym.

Więcej →

Wyniki wyborów przedstawicieli NGO do WRDPP 2015 – 2017

Informacja o wynikach wyborów – głosowania na kandydatów wrocławskich organizacji pozarządowych do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, kadencja 2015 – 2017.

Więcej

Wybory do WRDPP – ważna informacja dla organizacji zarejestrowanych poza Wrocławiem

W odpowiedzi na prośbę o interpretację zapisu o prawie do głosowania w wyborach do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przesłanej przez DFOP i Fundację „Umbrella”/Centrum Sektor 3, uzyskaliśmy następującą, cenną i satysfakcjonującą dla organizacji pozarządowych odpowiedź Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Więcej →

Głosowanie na kandydatów NGO w wyborach do WRDPP rozpoczęte!

Głosowanie na zgłoszonych kandydatów (organizacje mogą głosować na 2 kandydatów) odbędzie się w terminie  od 20.08.2013r. do 26.08.2013r. Wypełnione karty do głosowania należy złożyć w  Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul G. Zapolskiej 4 pokój 509, V piętro w godzinach 7.45 – 15.45 do dnia 26.08.2013r., lub pocztą – decyduje data wpływu.

Więcej →

Zapowiedź wyborów do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP)

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, uprzejmie informuje, że dobiega końca dwuletnia kadencja Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W związku z powyższym, z końcem lipca 2013, rozpocznie się procedura wyborcza – ogłoszenie o wyborach dla przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych jako reprezentantów środowiska NGO w nowej WRDPP.

Więcej →