Powstaje Wrocławski Okrągły Stół Inicjatyw Miejskich

WOSIM ma skupiać aktywistów miejskich, organizacje działające na rzecz Wrocławia oraz mieszkańców, którym bliski jest los miasta. To inicjatywa oddolna.
Więcej →