Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialne zamówienia

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w  pierwszym spotkaniu doradczym, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu,  w godz. 9.00-15.00.

Więcej →