I Seminarium WrObywatel poświęcone działaniom mieszkańców Wrocławia

I Seminarium WrObywatel poświęcone działaniom mieszkańców Wrocławia, którym zależy na ich mieście. Podczas spotkania będziemy rozmawiać o partycypacji wrocławian, możliwościach udziału mieszkańców w działaniach na rzecz osiedla czy miasta, lokalnych inicjatywach, dialogu na różnych płaszczyznach, przebiegu obecnych konsultacji społecznych oraz przyszłości Wrocławia. To także okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi inicjatywami oddolnymi, a przede wszystkim budowy lokalnego porozumienia na rzecz wspólnych działań.

Więcej →