Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Raport z monitoringu usług społecznych związanych z procesem deinstytucjonalizacji

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym raportem WRZOS z monitoringu zmian w zakresie usług społecznych związanych z procesem deinstytucjonalizacji: wrzesień – październik 2021.

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych prezentuje raport z monitoringu usług społecznych związanych z procesem deinstytucjonalizacji. Omawia on istotne zmiany prawne i prezentuje ważne dokumenty i działania z obszaru polskiej polityki społecznej odnoszącej się do usług społecznych.

Do pobrania pod linkiem.

Stanowisko Zarządu oraz organizacji członkowskich Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju związaną z epidemią COVID-19 Zarząd oraz organizacje członkowskie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zwracają się do:

  •  Marszałka Sejmu RP
  • Marszałka Senatu RP
  • Premiera RP
  • Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego
  • Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  • Zarządów Województw
  • Zarządów Powiatów
  • Prezydentów Miast
  • Burmistrzów
  • oraz Wójtów

z apelem w następujących sprawach:

Więcej →