Publikacja – Pathways to Civic and Social Innovative Education

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją – Pathways to Civic and Social Innovative Education – powstała w ramach projektu o nazwie ‘Cooperation for Social and Civic Competences’ Innovative Education’, finansowanego ze środków programu Erasmus Plus.
Publikacja zawiera metody do pracy edukacyjnej z młodzieżą w zakresie angażowania jej w lokalne działania społeczne, aktywność obywatelską i demokratyczną.

Więcej →