Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zakończenie realizacji projektu „Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych”!

Za nami liczne przygotowania, 14 mobilności kadry i wolontariuszy odbyte w formie 7 tandemów szkoleniowych, zdobyte nowe kompetencje, nawiązane nowe partnerstwa, zrealizowane spotkania pt. „Transfer wiedzy NGO”, dzielenie się rezultatami szkoleń w formie indywidualnych konsultacji podczas IV Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2015 i mnóstwo nowych pomysłów na kolejne międzynarodowe przedsięwzięcia… Oto mija ostatni dzień projektu realizowanego wspólnie przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA”, Fundację Przemian Społecznych – ZMIANA oraz Fundację „Aktywny Senior”, wraz z pięcioma organizacjami partnerskimi z Włoch, Cypru i Grecji.

Więcej →

OSTATNIE SZKOLENIA JUŻ ZA NAMI

Ostatnie dwa tandemy szkoleniowe wzięły udział w specjalistycznych kursach.

Więcej →

Dzielenie się wiedzą podczas IV Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych

Dnia 24 Maja 2015, już po raz czwarty na terenie Hali Stulecia odbyły się Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych. Coroczny Dzień Społecznej Super Mocy to wydarzenie o charakterze rodzinnego pikniku i największego święta NGO w regionie.

Więcej →

KOLEJNE SZKOLENIA ZA NAMI!

Kolejne dwa tandemy szkoleniowe wzięły udział w specjalistycznych kursach.

Więcej →

UCZYMY SIĘ DLA WAS!

Projekt „Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych” powstał z inicjatywy Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz organizacji partnerskich Fundacji Aktywny Senior i Fundacji Przemian Społecznych – Zmiana. Partnerstwo to, współpracujące na co dzień w obszarze rozwoju społecznego i uzupełniające swoje działania w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym, chce poszerzyć swój zasięg o wymiar europejski w zakresie edukacji dorosłych, kształcenia zawodowego dla sektora pozarządowego oraz pracy na rzecz spójności społecznej.

Więcej →