Zmiany w regulaminie Centrum Sektor 3

Uprzejmie przypominamy, że od 1 czerwca 2016r. w wyniku zakończonych sukcesem negocjacji z Urzędem Miejskim Wrocławia w zakresie zasad realizacji zadnia publicznego Gminy Wrocław pn.: „Prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 w latach 2016-2018” wprowadziliśmy do regulaminów BINGO, a przede wszystkim OWO szereg istotnych i pozytywnych dla organizacji korzystających z naszych usług zmian.

Więcej →