Żywa Biblioteka po raz 22 we Wrocławiu

Już w piątek 9 grudnia 2016 r. po raz 22 we Wrocławiu zagości Żywa Biblioteka. Od 14.00 do 20.00 w Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA każdy będzie miał okazję porozmawiać z osobami należącymi do grup narażonych na dyskryminację, uprzedzenia, stereotypy i wykluczenie. Najbliższa edycja projektu odbywa się w ramach Dolnośląskiego Forum Wolontariatu.

Więcej →