Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta poszukuje pracownika

Opublikowano w 25 listopada 2019 przez admin

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie prowadzące Schroniska  im. św. Brata Alberta we Wrocławiu i w Szczodrem poszukuje pracownika na stanowisko: OPIEKUN

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę (cały etat) w systemie zmianowym


MIEJSCE PRACY:
Schronisko im. św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn przy
ul. Bogedaina 5 we Wrocławiu  lub Schronisko im. św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Trzebnickiej 28, Szczodre

 
ZAKRES  PRACY:

obsługa podopiecznych przyjmowanych do schroniska,

 • prowadzenie rejestru ewidencji podopiecznych
 • dbanie o kształtowanie właściwej atmosfery wśród podopiecznych schroniska,
 • współpraca z instytucjami i podmiotami w zakresie spraw dotyczących podopiecznych np. z ośrodkiem pomocy społecznej, placówkami służby zdrowia, policją i strażą miejską oraz innymi podmiotami udzielającymi wsparcia osobom bezdomnym)
 • dozór i zapewnienie bezpieczeństwa w placówce
 • przestrzeganie czystości i porządku na terenie schroniska i wokół niego,
 • przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż.,
 • prowadzenie dokumentacji schroniska,
 • prowadzenie działań animacyjnych

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

 

 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenia w pracy z drugim człowiekiem
 • otwartość na innych, empatia, odporność na stres;
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność;
 • umiejętność nawiązywania kontaktu, motywowania, współpracy.

 

ZATRUDNIONYM OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę (pełen etat) w prężnie rozwijającej się organizacji jaką jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie
 • pracę w solidnym i przyjaznym zespole
 • możliwość stałego rozwijania i doskonalenia kompetencji osobistych

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy składać do dnia 10.12.2019  na adres mailowy: wroclaw@tpba.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)”

 Powrót do Aktualności →