Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Towarzystwo Rozwoju Rodziny zaprasza na bezpłatne szkolenia

Opublikowano w 17 września 2013 przez admin

Działania projektów są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Projekt skierowany jest do studentów dolnośląskich uczelni, szczególnie kierunków humanistycznych i społecznych. Na szkolenia zapraszamy również studentów anglojęzycznych, ponieważ szkolenia mogą być tłumaczone na język angielski.

Sztuka tolerancji – nieformalna edukacja antydyskryminacyjna
szkolenie 1-dniowe (data: 28.09.2013 r. – jeśli nie możesz w tym terminie, a chcesz uczestniczyć, daj nam znać)

Przedmiotem projektu są działania z zakresu nieformalnej edukacji ukierunkowane na przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną, rasę/pochodzenie, status społeczny.

W ramach projektu oferujemy Ci:

 • bezpłatny udział w przygotowanym przez grupę specjalistów jednodniowym szkoleniu zakończonym certyfikatem;
 • materiały szkoleniowe i wiedzę z zakresu przeciwdziałania uprzedzeniom i nietolerancji;
 • możliwość przeprowadzenia spotkań edukacyjnych w szkołach, doświadczenie w pracy z młodzieżą i prowadzeniu warsztatów (często niezbędne w dalszej ścieżce zawodowej);
 • bezpłatne indywidualne konsultacje w trakcie realizacji projektu;
 • rekomendacje i możliwość dalszej współpracy z Towarzystwem Rozwoju Rodziny.

„Self coaching – profilaktyka uzależnień behawioralnych”
szkolenie 2-dniowe

Ideą naszego projektu jest wykreowanie mody na SELF COACHING, jako znakomitego narzędzia profilaktyki uzależnień poprzez przeszkolenie studentów i realizacji spotkań edukacyjnych z młodzieżą. Co to jest coaching nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak również co to są uzależnienia behawioralne.  Self coaching to bycie dla siebie coachem, poznawanie własnych możliwości, ograniczeń, bądź ich braku, trenowanie swych umiejętności w celu osiągnięcia sukcesu. W projekcie “SELF COACHING – profilaktyka uzależnień behawioralnych” proponujemy wykorzystanie metody coachingu jako nowatorskiej metody profilaktyki uzależnień behawioralnych. Poprzez poznawanie własnych mocnych i słabych stron możemy się uczyć, jak żyć w zgodzie z samym sobą, jak pokonywać pokusy, jakie mechanizmy obronne kształcić i wykorzystywać w życiu codziennym. Możemy również poznać wpływ uzależnień behawioralnych na nasze życie i nauczyć się, jak im się nie poddać. Warto kształcić wgląd w  otoczenie w celu wnikliwej oceny sytuacji.
Zapraszamy zatem wszystkich chętnych – szczególnie studentów psychologii, pedagogiki i do udziału w projekcie. Dzięki współrealizacji projektu można zdobyć wiedzę, świetne doświadczenie w pracy z młodzieżą gimnazjalną, poszerzyć swój tobołek kompetencji. Najbardziej wytrwałym zaproponujemy bezpłatne staże w naszych Poradniach.

W ramach projektu oferujemy Ci:

 • bezpłatny udział w przygotowanym przez grupę specjalistów dwudniowym szkoleniu zakończonym certyfikatem;
 • materiały szkoleniowe i wiedzę z zakresu self coachingu i profilaktyki uzależnień behawioralnych;
 • możliwość przeprowadzenia spotkań edukacyjnych w szkołach, doświadczenie w pracy z młodzieżą i prowadzeniu warsztatów (często niezbędne w dalszej ścieżce zawodowej);
 • możliwość opublikowania efektów swojej pracy;
 • – bezpłatne indywidualne konsultacje w trakcie realizacji projektu;
 • – rekomendacje i możliwość dalszej współpracy z Towarzystwem Rozwoju Rodziny.

Zgłoszenia i informacje: www.trr.info.pl, e-mail: trr.wroclaw.szkolenia@gmail.com, tel. (0 71) 349 39 11.

Czekamy na Was! Wszystkie działania są bezpłatne! Szkolenia prowadzone są przy ul. Zelwerowicza 4 we Wrocławiu.Powrót do Aktualności →