Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Udostępniamy sale Centrum SEKTOR 3!

Opublikowano w 8 października 2013 przez admin

Zapraszamy organizacje pozarządowe i FIRMY realizujące projekty i przedsięwzięcia społeczne z obszarów pożytku publicznego, do korzystania z SAL Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 – także w SOBOTY i NIEDZIELE (odpłatnie – po kosztach).

Przypominamy, że Centrum Sektor 3 oferuje w ramach swojego wsparcia infrastrukturalnego nieodpłatne (poza projektami) UDOSTĘPNIANIE SAL:

  • sali konferencyjnej (80 miejsc),
  • 3 sal szkoleniowych (25, 25, 15 i opcjonalnie 25+15 miejsc) oraz
  • sali do szkoleń komputerowych (12 samodzielnych stanowisk komputerowych).

Do dyspozycji również:

  • stoły konferencyjne, flipczarty, rzutniki, laptopy i zestaw nagłośnieniowy,
  • kuchnia wyposażona w sprzęt niezbędny do przygotowania poczęstunków podczas przerw w szkoleniach lub konferencjach oraz
  • 2 kąciki wypoczynkowe.

Sale udostępniamy także na cele projektowe oraz poza godzinami pracy Centrum i w dni wolne – odpłatnie i po uzgodnieniu. Możliwe jest także odpłatne udostępnianie sal dla podmiotów innych niż NGO (w tym FIRM) na realizację projektów i przedsięwzięć społecznych z obszarów pożytku publicznego.

Więcej informacji na: http://www.sektor3.wroclaw.pl/oferta-wsparcia/wynajem-sal/

Rezerwacja sal – TEL.: +48 71 359 75 00Powrót do Aktualności →