Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Urząd Miejski Wrocławia zaprasza na bezpłatne szkolenia dla NGO

Opublikowano w 14 listopada 2014 przez admin

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza na spotkania merytoryczne przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych  udziałem w otwartych konkursach ofert  na rok 2015.

Spotkania  odbywają się według poniższego harmonogramu, tematyki i podziału na rodzaj konkursów.

Terminy:
•    Poniedziałek, 24 listopada 2014r. ,  – ul. Legnicka 65, sala konferencyjna
godz. 11.00 – 13.00  konkursy sportowe
godz. 13.30 – 15.30  konkursy społeczne  (m.in. poradnictwo obywatelskie, kluby seniora, mniejszości narodowe, sekty, wielokulturowość)
•    Czwartek, 27 listopada 2014r., Sektor 3 – ul. Legnicka 65, sala konferencyjna
10.00 – 12.00 – konkursy zdrowotne,(m.in. zdrowie psychiczne, opracowanie i realizacja programu rozwoju aktywności społecznej, promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień mieszkańców osiedla jerzmanowo w 2015 roku, program poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, organizacja i nadzór nad wykonywaniem prac na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej, telefon zaufania)
12.30  – 14.30– konkursy z zakresu kultury

Ogłoszone otwarte konkursy ofert UM Wrocławia (będą ogłaszane kolejne):

http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/124Powrót do Aktualności →