Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Uwaga! Aktualizacja danych w Centrum Sektor 3

Opublikowano w 31 sierpnia 2020 przez admin

Drodzy Beneficjenci ważne informacje dla Was!
W związku z tym, że czas mija, a otoczenie i ludzie stale są w ruchu, ciągle coś się zmienia, co również ma wpływ na Waszą i naszą działalność.
Stąd nasz apel: Prosimy organizacje i grupy inicjatywne o aktualizację podanych nam w Porozumieniach informacji oraz danych!

Na przykład, jeżeli:
– zmienił skład Zarządu;
– wasza grupa sformalizowała się w stowarzyszenie lub fundację, a zawierała z nami porozumienie jako grupa inicjatywna;
– ktoś inny niż do tej pory ma za zadanie odbierać pocztę i przesyłki;
– został Wam użyczony nasz adres, ale macie już swój lub zezwolenie na adres przeterminowało się;
– i inne…
AKTUALIZACJA JEST KONIECZNA, PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ DO NASZEGO BIURA!
Jeżeli nie jesteście pewni, czy Was to dotyczy kontaktujcie się z nami:
– pod telefonem: 71 359 75 00
– mailowo: biuro@sektor3.wroclaw.pl


Powrót do Aktualności →