Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Uwaga, uwaga wrocławskie NGO! Wypowiedzcie się!

Opublikowano w 5 września 2018 przez admin

Znane są projekty rozporządzeń do Ustawy o działalności pożytku! Mamy trzy tygodnie na ich skonsultowanie. Jednym z konsultowanych rozporządzeń jest to, które określi nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w konkursach dla organizacji pozarządowych.

Zachęcamy do wypowiedzenia się i udziału w publicznych  konsultacjach Komitetu ds. Pożytku Publicznego RP / Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego . 

Mamy na to czas do 24 września 2018.  Omawiane są ważne dla działania organizacji dokumenty i rozporządzenia. 

np.  wzory ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

wzór rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Więcej informacji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2187860.html

Zaplanowano spotkanie informacyjno – konsultacyjne we Wrocławiu. Odbędzie się 7 września o godz. 9.00
 w 
Wrocławskim Kompleksie Szkoleniowym przy ul. Sztabowej 100.

Prosimy o udostępnienie tej informacji, powiadomcie innych.Powrót do Aktualności →