Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

W jaki sposób jako fundacja lub stowarzyszenie mogę prowadzić działalność gospodarczą? Co muszę zrobić, żeby ją prowadzić? Czy mam na tym polu jakieś ograniczenia?

Opublikowano w 6 stycznia 2015 przez admin

faq_superngoFundacje i stowarzyszenia mogą  prowadzić działalność gospodarczą  ale muszą spełnić przy tym kilka warunków. Oto one: (…)

  1. Należy wpisać to w statut. Np. „Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.” Jeśli w ogóle przewidujemy taką możliwość najlepiej wpisać to od razu, ponieważ zapis taki musi znajdować się w statucie, a jego późniejsze  wprowadzenie oczywiście łączy się z dodatkowymi kosztami.
  2. Dochód z prowadzonej działalności musi być  przeznaczany w całości na realizację celów statutowych.
  3. Obowiązkowo przy tych zapisach należy wymienić zakres działań, które dotyczyć będą działalności gospodarczej. Np. wydawanie książek. W praktyce do określenia zakresu działalności gospodarczej najlepiej i najprościej posłużyć się opisami działalności zawartymi w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wykazy dostępne w Internecie.
  4. Ponadto, wymienione działania nie mogą się pokrywać z działaniami, które wyodrębniliśmy już jako działalność odpłatną, ( czy to w statucie czy w uchwale) prowadzoną przez fundacje. Jest to bezwzględny zakaz ustawowy, więc trzeba dobrze sobie wszystkie potencjalnie działania przemyśleć tak aby później nie trzeba było zmieniać statutu.
  5. Jeśli fundacja ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą to określa się jaka kwota majątku założycielskiego jest przeznaczona na działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą nie może to być mniej niż 1000 zł (art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach). Kwotę tą należy wpisać do statutu.
  6. Zapisy dotyczące działalności gospodarczej w fundacji pojawiają się więc w statucie przynajmniej w dwóch miejscach. Przede wszystkim jako osobny paragraf czy nawet rozdział poświęconym działalności gospodarczej, a poza tym przy źródłach majątku fundacji.
  7. Aby rozpocząć działalność gospodarczą, trzeba zgłosić jej prowadzenie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przykładowy zapis: lub statut fundacji z działalnością gospodarczą https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fporadnik.ngo.pl%2Fview%2Ffiles.FileSearchResult%3Fres_id%3D508599&ei=9hRjVNblMsPYarirgcAL&usg=AFQjCNGvnpS-_EMVOYx5j6rvraFakK9BBg&sig2=63yhAg24OkD7u_kgTCZutg&bvm=bv.79189006,d.d2s

Rozdział. Majątek

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie x zł (min. 1500)  z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą.

2. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów……
b. dochodów z działalności gospodarczej.

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych. 2

Rozdział. Działalność gospodarcza
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1, 3

…..więcej informacji na stronie:  http://frso.pl/sites/frso.pl/files/14_czytelnia.pdf

zapytajPowrót do Aktualności →