Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Warsztaty Antydyskryminacyjne – odwołane – zmiana terminu

Opublikowano w 29 września 2022 przez admin

Zapraszamy na 4-godzinny warsztat antydyskryminacyjny dla osób reprezentujących dolnośląskie organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa.

Celem warsztatu jest przygotowanie do skutecznego rozpromowania i reagowania na agresję, przemoc i mowę nienawiści oraz tworzenie przyjaznego, wolnego od zahamowań dyskryminacyjnych miejsca pracy. Trening jest prowadzony przez trenera antydyskryminacyjnego Radosława Bednarskiego.

Zakres tematyczny:

  • Postrzeganie siebie i innych
  • mechanizm powstawania i funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń
  • dyskryminacja i metody jej przeciwdziałania
  • aspekty prawne dyskryminacji i mowy nienawiści oraz reagowanie na nienawiść
  • dobre praktyki w miejscu pracy: jak mówić, by włączyć, a nie wykluczać osób będących częścią różnych grup społecznych i mniejszości
  • jak używać języka inkluzywnego i reagować na dyskryminację i nierówne traktowanie w miejscu pracy

Zapisy

UWAGA! Zmiana terminu. Już niebawem podamy nowy dzień szkolenia.Powrót do Aktualności →